Medical Radiology and Radiation Safety. 2015. Vol. 60. No. 6. P. 5-9

RADIATION SAFETY

B.Ja. Narkevich1,2, S.V. Shiryaev2, V.V. Krylov3

Does the New Version OS PORB-99/2010 Increase Radiation Safety in Nuclear Medicine?

1. Institute of Medical Physics and Engineering, Moscow, Russia, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; 2. N.N. Blokhin Cancer Research Center of RAMS, Moscow, Russia; 3. A.F. Tsyb Medical Radiological Research Center, Kaluga reg., Obninsk

ABSTRACT

The effect of the regulations established in the latest version of OSPORB-99/2010, edition of 2013, of the discharge of liquid radioactive waste (RW), radiation safety in radionuclide diagnostics in vivo, radionuclide diagnostics in vitro, and in radionuclide therapy was studied. It is shown that the new version of OSPORB sets much more stringent standards for liquid radioactive waste without any radiobiological or radioecological ground. New regulations lead to unnecessary economic costs and (or) reduces bandwidth of radionuclide therapy departments without increasing the level of radiation safety for the population and the environment, while decreasing radiation safety for staff. In addition, the new version of OSPORB contradicts a number of domestic regulations and international recommendations.

Key words: new version OSPORB-99/2010, nuclear medicine, radiation safety

REFERENCES

 1. Osnovnye sanitarnye pravila obespecheniya radiatsionnoi bezopasnosti OSPORB-99/2010. SP 2.6.1.2612-10. (v red. izmenenii No. 1, utv. Postanovleniem Glavnogo gosudarstvennogo sanitarnogo vracha RF ot 16.09.2013 No. 43). (In Russ.).
 2. Osnovnye sanitarnye pravila obespecheniya radiatsionnoi bezopasnosti OSPORB-99/2010. SP 2.6.1.2612-10. (In Russ.).
 3. Classification of Radioactive Waste: Safety Guide. STI/PUB/1419. Vienna: International Atomic Energy Agency. 2009. (In Russ.)
 4. Gigienicheskie trebovaniya po obespecheniyu radiatsionnoi bezopasnosti pri provedenii radionuklidnoi diagnostiki s pomoshch'yu radiofarmpreparatov. MU 2.6.1.1892-04. (In Russ.).
 5. Obespechenie radiatsionnoi bezopasnosti pri provedenii radionuklidnoi diagnostiki metodami radioimmunnogo analiza in vitro. MU 2.6.1.2808-10. (In Russ.).
 6. Normy radiatsionnoi bezopasnosti NRB-99/2009. SanPiN 2.6.1.2523-09. (In Russ.).
 7. Gigienicheskie trebovaniya po obespecheniyu radiatsionnoi bezopasnosti pri provedenii luchevoi terapii s pomoshch'yu otkrytykh radionuklidnykh istochnikov. SanPiN 2.6.1.2368-07. (In Russ.).
 8. Sanitarnye pravila obrashcheniya s radioaktivnymi otkhodami SPORO-2002. Izmeneniya i dopolneniya No. 1 k SP 2.6.6.1168-02. SanPiN 2.6.6.2796-10. (In Russ.).
 9. Izmeneniya No. 2 v SP 2.6.6.1168-02 «Sanitarnye pravila obrashcheniya s radioaktivnymi otkhodami (SPORO-2002)». (In Russ.).
 10. Primenenie kontseptsii isklyucheniya, iz"yatiya i osvobozhdeniya ot kontrolya. STI/PUB 1202. Vienna: Mezhdunarodnoe agentstvo po atomnoi energii. 2006. (In Russ.).
 11. Release of Nuclear Medicine Patients after Therapy with Unsealed Sources. ICRP Publication 94. Annals of ICRP. 2004. Vol. 34. No. 2. P. 1–80. (In Russ.).
 12. Obrashchenie s radioaktivnymi otkhodami pered zakhoroneniem. STI/PUB/1368. Vienna: Mezhdunarodnoe agentstvo po atomnoi energii. 2010.
 13. Romanovich I.K., Barkovskii A.N. O novykh kriteriyakh otneseniya otkhodov k radioaktivnym i ob izmeneniyakh, vnesennykh v OSPORB-99/2010 i SPO-RO-2002. Radiatsionnaya gigiena, 2014. Vol. 7. No. 1. P. 30–35. (In Russ.).

For citation: Narkevich BJa, Shiryaev SV, Krylov VV. Does the New Version OSPORB-99/2010 Increase Radiation Safety in Nuclear Medicine? Medical Radiology and Radiation Safety. 2015;60(6):5-9. Russian.

PDF (RUS) Full-text article (in Russian)