Medical Radiology and Radiation Safety. 2015. Vol. 60. No. 1. P. 72-74

MEDICAL PRACTICE ISSUE

B.A. Kukhta, N.N. Kononykina, V.I. Krasnyuk, A.A. Molokanov, A.G. Tsovyanov, V.N. Yatsenko, P.P. Gantsovsky, E.O. Granovskaya, O.A. Kasymova, A.S. Kretov

Assessment of the Dose and the Occupational Suitability in Case of Ingestion Intake of Cesium-137

A.I. Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of FMBA, Moscow, Russia, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ABSTRACT

The results of different bioassays (measurements of 137Cs content in the body using whole-body counter and in excreta samples) in the case of ingestion intake of cesium and strontium at workplace are presented. Intake and committed effective dose have been assessed. Coincidence of the dose estimates based on measurements of 137Cs content in the body and in urine samples has been demonstrated. It’s concluded that the limit values of the basic standardized parameters were not exceeded.

Key words: cesium-137, ingestion intake, whole-body counter, bioassay, internal doses, basic dose limits

REFERENCES

 1. Krasnyuk V.I., Yatsenko V.N., Kasymova O.A. et al. Ob effektivnosti ferrotsina pri inkorporatsii tseziya. Aktual'nye problemy toksikologii i radiobiologii: Tezisy dokladov Rossiiskoi nauchnoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, Saint Petersburg, 19-20 May, 2011 g. St. Petersburg: Foliant. 2011. 232 p.
 2. Krasnyuk V.I., Yatsenko V.N., Kasymova O.A. et al. Postuplenie tseziya i strontsiya v organizm cheloveka v rezul'tate neschastnogo sluchaya na proizvodstve. Materialy Kh Vserossiiskogo kongressa «Professiya i zdorov'e», Moscow, 6-8 Dec., 2011. Moscow: Del'ta. 2011. P. 257-258.
 3. ISO 20553:2006. Radiation protection - Monitoring of workers occupationally exposed to a risk of internal contamination with radioactive material. Geneva. ISO. 2006. 22 p.
 4. Tsezii-137. Spektrometricheskii metod opredeleniya aktivnosti v tele cheloveka. Standart GNTs RF-IBF STP 2.6.1.018-99. Moscow: GNTs-IBF. 1999. 13 p.
 5. Aktivnost' radionuklidov v ob"emnykh obraztsakh. Metodika vypolneniya izmerenii na gamma-spektrometre: rekomendatsiya. Moscow: VNIIFTRI. 1991. 18 p.
 6. Metodika izmereniya aktivnosti radionuklidov s ispol'zovaniem stsintillyatsionnogo beta-spektrometra s programmnym obespecheniem «Progress» Moscow: FGUP VNIIFTRI. 2004. 27 p.
 7. MUK 2.6.1.06-2005. Metodika vypolneniya izmerenii aktivnosti strontsiya-90 v moche pri avariinykh situatsiyakh na beta-spektrometricheskikh kompleksakh s paketom programm «Progress». MoscowL FGUP GNTs-IBF. 2005. 17 p.
 8. MUK 2.6.1.059-2004 / FR.1.31.2011.10342. Metodika vypolneniya izmerenii aktivnosti urana spektrometricheskim metodom posle ekstraktsionno-khromatograficheskogo vydeleniya iz prob mochi. Metodicheskie ukazaniya po metodam kontrolya. Moscow: FGUP GNTs-IBF. 2005. 28 p.
 9. MUK 2.6.1.020-07 / FR.1.31.2011.10344. Rekomendatsii. Metodika vypolneniya izmerenii aktivnosti plutoniya radiometricheskim metodom posle ekstraktsionno-khromatograficheskogo vydeleniya iz prob mochi. Metodicheskie ukazaniya po metodam kontrolya. Moscow: FGUP GNTs-IBF. 2005. 20 p.
 10. Ishigure N., Matsumoto M., Nakano T., Enomoto H. Development of software for internal dose calculation from bioassay measurements. Radiat. Prot. Dosimetry. 2004. Vol. 109. No. 3. P. 235-242.
 11. Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides. Part 1. ICRP Publication 56. Ann. ICRP. 1990. Vol. 20. No. 2. 122 p.
 12. Limits for Intakes of Radionuclides by Workers. ICRP Publication 30. Part 1. Ann. ICRP. 1979. Vol. 2. No. 3/4. 116 p.
 13. Dose Coefficients for Intakes of Radionuclides by Workers. ICRP Publication 68. Ann. ICRP. 1994. Vol. 24. No. 4. 83 p.
 14. ICRP CD1. Database of Dose Coefficients: Workers and Members of the Public. Ann. ICRP. 1996. Vol. 26. No. 1. 91 p.
 15. SanPiN 2.6.1.2523-09. Normy radiatsionnoi bezopasnosti (NRB-99/2009). Moscow: Federal'nyi tsentr gigieny i epidemiologii Rospotrebnadzora. 2009. 100 p.

For citation: Kukhta BA, Kononykina NN, Krasnyuk VI, Molokanov AA, Tsovyanov AG, Yatsenko VN, Gantsovsky PP, Granovskaya EO, Kasymova OA, Kretov AS. Assessment of the Dose and the Occupational Suitability in Case of Ingestion Intake of Cesium-137. Medical Radiology and Radiation Safety. 2015;60(1):72-4. Russian.

PDF (RUS) Full-text article (in Russian)